Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

130/2020 - Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji

Informacje o zamówieniu
Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji
130/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-03-05 12:00:00
2021-03-05 12:15:00
2021-05-03

: 2021-01-04 13:53:09
: Maciejewska Martyna