Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2931/2/2024 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby
ZDP.T.2931/2/2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-23 09:00:00
2024-02-23 09:30:00
2024-03-23

: 2024-02-06 14:50:31
: Ryś Michał