Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/O/40/2023 - Dostawa młynka nożowego, wytrząsarki, wirówki laboratoryjnej, pipetora i fiolek, rejestrator temperaturowego, fiolek wirówkowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa młynka nożowego, wytrząsarki, wirówki laboratoryjnej, pipetora i fiolek, rejestrator temperaturowego, fiolek wirówkowych
NA/O/40/2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2023-03-29 10:00:00
2023-03-29 10:15:00
2023-04-27

: 2023-03-22 13:29:54
: Kaczorowska Katarzyna