Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.13.2020 - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

Informacje o zamówieniu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Zp.In.271.13.2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-10-19 09:45:00
2020-10-19 10:00:00
2020-12-17

: 2020-09-08 12:55:57
: Woźniak Wojciech