Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.1.2023 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego
ZP.272.1.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-28 09:00:00
2023-03-28 11:00:00
2023-04-26

: 2023-03-13 12:40:56
: Kierownik Zamawiającego