Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-24/24 - Dzierżawa aparatu do diagnostyki wraz z dostawą odczynników, doposażenie analizatora biochemicznego oraz dostawa podłoży mikrobiologicznych, części zużywalnych i odczynników

Informacje o zamówieniu
Dzierżawa aparatu do diagnostyki wraz z dostawą odczynników, doposażenie analizatora biochemicznego oraz dostawa podłoży mikrobiologicznych, części zużywalnych i odczynników
ZP-271-24/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-15 10:00:00
2024-04-15 10:30:00
2024-05-14

: 2024-04-05 09:19:53
: Podsadecka Brygida