Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.124.2022.AW - Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.124.2022.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Dostawy
2022-10-06 13:00:00
2022-10-06 13:15:00
2022-11-04

: 2022-09-27 14:32:27
: Wesołowska Agnieszka