Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-12/24 - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Informacje o zamówieniu
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli
ZP-271-12/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-02-13 10:00:00
2024-02-13 10:30:00
2024-03-13

: 2024-02-05 12:31:06
: Kotarba Joanna