Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-27-2021 - Sukcesywne dostawy środków kontrastujących

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy środków kontrastujących
DZP-270-27-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-07-09 11:00:00
2021-07-09 11:30:00
2021-08-07

: 2021-07-01 15:07:09
: Kupczyk Tomasz