Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.123.2020.AP - Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej

Informacje o zamówieniu
Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej
ZP.271.1.123.2020.AP
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-13 11:00:00
2020-11-13 11:30:00
2020-12-12

: 2020-11-05 12:18:19
: Pluta Angelika