Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

7/2020 - Dostawa asortymentu do Pracowni Hemodynamiki

Informacje o zamówieniu
Dostawa asortymentu do Pracowni Hemodynamiki
7/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-16 12:00:00
2020-03-16 12:15:00
2020-05-14

: 2020-01-30 10:47:17
: Harackiewicz Emilia