Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/26/2022 - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w 2023 roku

Informacje o zamówieniu
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w 2023 roku
ZDP.T.2930/26/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-30 09:00:00
2022-11-30 09:30:00
2022-12-29

: 2022-11-21 11:17:01
: Ryś Michał