Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.14.2023.MS - Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie - Koźlu

Informacje o zamówieniu
Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie - Koźlu
CUW.262.14.2023.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-05 10:00:00
2023-04-05 11:00:00
2023-05-04

: 2023-03-20 14:18:14
: Smarzoch Monika