Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.79.2019.DM - Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Dunikowskiego km1+489

Informacje o zamówieniu
Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Dunikowskiego km1+489
ZP.271.1.79.2019.DM
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-10-17 12:00:00
2019-10-17 12:15:00
60 dni

: 2019-09-16 11:30:30
: Mucha Dorota