Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.20.2022 - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie

Informacje o zamówieniu
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie
ZP.271.2.20.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-24 09:30:00
2022-06-24 10:15:00
2022-07-23

: 2022-06-08 14:05:46
: Janiak Agnieszka