Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-47/20 - Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
SZP.215-47/20
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-21 10:00:00
2021-01-21 11:00:00
60 dni

: 2020-12-21 11:34:09
: Szewczyk Dorota