Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

92/2020 - Dostawa leków i materiałów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i materiałów medycznych
92/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-12-09 11:00:00
2020-12-09 11:15:00
2021-03-08

: 2020-10-26 12:44:26
: Laszkiewicz Ewelina