Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-67-2020 - Sukcesywne dostawy środków kontrastujących
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy środków kontrastujących
DZP-270-67-2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-12-04 12:00:00
2020-12-04 12:30:00
2021-01-02

: 2020-11-24 14:12:59
: Maciejczak Patrycja