Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/130/2022 - Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników

Informacje o zamówieniu
Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
BZP/271/130/2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-12-01 09:00:00
2022-12-01 09:05:00
2022-12-20 09:00:00
2022-12-20 09:05:00
2022-12-30

: 2022-11-18 09:08:03
: Pacek Bogdan