Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.14.2023 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zduny

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zduny
Zp.In.271.14.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-05-31 11:45:00
2023-05-31 12:00:00
2023-06-29

: 2023-05-05 12:58:34
: Woźniak Wojciech