Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

47/2019 - Dostawa odczynników

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników
47/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-07 12:00:00
2019-08-07 12:15:00
2019-10-05

: 2019-07-05 09:26:39
: Harackiewicz Emilia