Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

13/2019 - Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych
13/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-27 10:00:00
2019-03-27 10:15:00
2019-05-25

: 2019-02-18 12:36:04
: Jakimowicz Urszula