Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.49.2021.AŚ - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia
CUW.262.49.2021.AŚ
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-09-10 10:00:00
2021-09-10 11:00:00
2021-10-09

: 2021-08-25 13:23:43
: Śliwińska Anna