Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

46/2022 - Usługi serwisu sprzętu medycznego firmy Drager na okres 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługi serwisu sprzętu medycznego firmy Drager na okres 36 miesięcy
46/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-06-10 12:00:00
2022-06-10 12:15:00
2022-09-07

: 2022-05-13 09:31:47
: Harackiewicz Emilia