Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.10.2021 - Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.

Informacje o zamówieniu
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.
Zp.In.271.10.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-17 09:45:00
2021-06-17 10:00:00
2021-07-16

: 2021-06-02 12:23:56
: Woźniak Wojciech