Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

77/2021 - Dostawa wyposażenia meblowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyposażenia meblowego
77/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-25 11:00:00
2021-10-25 11:15:00
2022-01-22

: 2021-10-12 11:45:05
: Jakimowicz Urszula