Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

25/2020 - Dostawa leków i wyrobów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i wyrobów medycznych
25/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-03 11:00:00
2020-04-03 11:15:00
2020-06-01

: 2020-02-28 11:27:51
: Laszkiewicz Ewelina