Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

żywność/260/2019 - dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce

Informacje o zamówieniu
dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce
żywność/260/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-04 10:00:00
2019-04-04 10:05:00
30 dni

: 2019-03-29 13:41:17
: Misiak Robert