Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

74/2019 - Rozbudowa, przebudowa, modernizacja spalarni odpadów medycznych

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa, przebudowa, modernizacja spalarni odpadów medycznych
74/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-10-25 12:00:00
2019-10-25 12:15:00
2019-12-23

: 2019-08-30 10:59:27
: Harackiewicz Emilia