Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

33/2019 - dostawa medycznych środków technicznych

Informacje o zamówieniu
dostawa medycznych środków technicznych
33/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-24 11:00:00
2019-05-24 11:15:00
2019-07-22

: 2019-04-19 09:32:36
: Wasilczyk Iwona