Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.19.2023 - Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek.

Informacje o zamówieniu
Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek.
Zp.In.271.19.2023
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-10-02 09:45:00
2023-10-02 10:00:00
2023-12-30

: 2023-08-29 11:49:01
: Woźniak Wojciech