Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.3.2021 - Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego
ZDP-DT.3431.3.2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2021-02-18 11:00:00
2021-02-18 11:05:00
2021-03-19

: 2021-02-09 10:15:41
: Kocisz Agnieszka