Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/133/2022/AZP - Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne

Informacje o zamówieniu
Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne
CRZP/133/2022/AZP
Tryb podstawowy
Usługi
2022-08-08 10:00:00
2022-08-08 10:15:00
2022-09-06

: 2022-07-29 09:25:55
: Bednarska-Gloza Aneta