Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-37-2020 - Sukcesywne dostawy materiałów szewnych,kleju chirurgicznego, staplerów oraz klipsów

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy materiałów szewnych,kleju chirurgicznego, staplerów oraz klipsów
DZP-270-37-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-03 11:00:00
2020-08-03 11:30:00
30 dni

: 2020-07-20 09:45:41
: Kupczyk Tomasz