Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.087.2020 - Usługa serwisowa aparatu AZURION 7 M12 z wyposażeniem oraz przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12

Informacje o zamówieniu
Usługa serwisowa aparatu AZURION 7 M12 z wyposażeniem oraz przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12
ZP.087.2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-02-15 09:00:00
2021-02-15 09:15:00
2021-04-15

: 2020-12-22 10:03:49
: Kolasiński Michał