Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/O/72/2023 - Dostawa i montaż wyposażenia laboratorium H18

Informacje o zamówieniu
Dostawa i montaż wyposażenia laboratorium H18
NA/O/72/2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2023-05-24 10:00:00
2023-05-24 10:15:00
2023-06-22

: 2023-05-16 11:25:50
: Kaczorowska Katarzyna