Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.47.2022 - Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 4)

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 4)
ZP.271.2.47.2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-11-25 08:00:00
2022-11-25 08:25:00
2023-02-22

: 2022-10-26 16:33:31
: Janiak Agnieszka