Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.2.2021 - Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Wirwilty

Informacje o zamówieniu
Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Wirwilty
ZDP-DT.3430.2.2021
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-07-02 11:00:00
2021-07-02 11:30:00
2021-07-31

: 2021-06-17 09:44:02
: Kocisz Agnieszka