Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.14.2021 - Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego

Informacje o zamówieniu
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego
Zp.In.271.14.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-10 09:45:00
2021-08-10 10:00:00
2021-09-08

: 2021-07-23 14:01:53
: Woźniak Wojciech