Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.79.2022.RM - Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D15, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D15, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.79.2022.RM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-08-29 11:45:00
2022-08-29 12:00:00
2022-09-13 11:45:00
2022-09-13 12:00:00
2022-09-27

: 2022-08-10 14:32:04
: Mikołajewicz Rafał