Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.13.2022 - Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w miejscowości Tłokinia Mała

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w miejscowości Tłokinia Mała
Zp.In.271.13.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-24 09:45:00
2022-06-24 10:00:00
2022-07-23

: 2022-06-09 11:50:33
: Woźniak Wojciech