Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

110/2019 - Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych
110/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-17 12:00:00
2019-12-17 12:15:00
2020-02-14

: 2019-12-04 14:15:01
: Laszkiewicz Ewelina