Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.9.2022 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Zp.In.271.9.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-03 09:45:00
2022-06-03 10:00:00
2022-07-02

: 2022-05-18 11:41:28
: Woźniak Wojciech