Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

36/2020 - Dostawa leku Paricalcitol

Informacje o zamówieniu
Dostawa leku Paricalcitol
36/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-01 11:00:00
2020-04-01 11:15:00
2020-05-30

: 2020-03-19 10:42:33
: Wasilczyk Iwona