Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.03.2024 - Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna - Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna - Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol
ZDP-DT.3430.03.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-14 11:00:00
2024-03-14 11:30:00
2024-04-12

: 2024-02-26 09:13:57
: Kocisz Agnieszka