Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

98/2020 - Dostawa protez i implantów ortopedycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa protez i implantów ortopedycznych
98/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-26 11:00:00
2020-11-26 12:15:00
2021-01-24

: 2020-10-15 12:57:18
: Maciejewska Martyna