Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

01/SZ/2021 - Dostawa diatermii i generatora do elektrohydrolitotrypsji do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa diatermii i generatora do elektrohydrolitotrypsji do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
01/SZ/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-03-01 10:00:00
2021-03-01 11:00:00
2021-03-30

: 2021-02-12 08:59:39
: Harackiewicz Emilia