Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

63/2020/RPO - Dostawa zestawów do przynarządowego udrażniania dróg oddechowych i urządzeń do ogrzewania pacjenta

Informacje o zamówieniu
Dostawa zestawów do przynarządowego udrażniania dróg oddechowych i urządzeń do ogrzewania pacjenta
63/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-08 12:00:00
2020-07-08 12:15:00
2020-09-05

: 2020-06-24 14:12:03
: Maciejewska Martyna