Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/87/2022 - Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice

Informacje o zamówieniu
Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice
BZP/271/87/2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-08-16 09:00:00
2022-08-16 09:05:00
2022-09-14

: 2022-07-29 09:37:08
: Pacek Bogdan