Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/O/74/2023 - Remont pomieszczenia laboratorium H-18
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Remont pomieszczenia laboratorium H-18
NA/O/74/2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Roboty budowlane
2023-05-24 10:00:00
2023-05-24 10:15:00
2023-06-22

: 2023-05-17 14:14:59
: Jurasz Aneta